تعبیر خواب واگن

 

 • تعبیر خواب واگن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب واگن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب واگن

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  اگر در خواب واگنى ببينيد؛ be اين معنا اســت كه شكست و نااميدى‏هايى خواهيد داشت.

  ديدن واگن در خواب ؛ نشانة آن اســت كه ازدواجي ناموفق خواهيد داشت ... و مشكلات شما ra از پا در خواهد آورد .

  اگر خواب ببينيد واگني ra be پايين مي رانيد ؛ نشانة آن اســت كه پيش آمدهايي تلخ باعث مي گردد ؛ پريشان و مضطرب شويد .

  اگر خواب ببينيد واگني ra be بالاي تپه مي رانيد ؛ نشانة آن اســت كه در كسب ثروت و ماديات پيروز خواهيد شــد .

  اگر خواب ببينيد واگني ra ba بار سنگين be جلو مي رانيد ؛ نشانة آن اســت كه وظايف اخلاقي خود ra be درستي انــجـام خواهيد داد .

  اگر خواب ببينيد واگني ra be داخل آبي گل آلود مي رانيد ؛ نشانة آن اســت كه در گرداب دلهره و هراس خواهيد افتاد .

  ديدن واگني سرپوشيده در خواب ؛ نشانة آن اســت كه خيانتي اسرارآميز در حق شما مي شــود ... خيانتي كه باعث باز ماندن شما در زندگي خواهد شــد .

  اگر دختري خواب ببيند واگني ra از كنار دره اي خطرناك be جلو مي راند ؛ نشانة آن اســت كه درگير كارهاي غيرقانوني خواهد شــد ؛ و همواره ba ترس و وحشت زندگي خواهد كرد ؛ زيرا احتمال مي دهد كه روزي كسي از كارهاي او سر در آورد .

  اگر دختري خواب ببيند واگني ra از روي آبي زلال و كم عمق عبور مي دهد ؛ نشانةآن اســت كه  بي آنكه ba مشكلي روبرو شــود ؛ از حادثه جويي لذت خواهد برد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE