تعبیر خواب واکسن

 

 • تعبیر خواب واکسن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب واکسن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب واکسن

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  واكسن زدن در خواب؛ بيانگر آن اســت كه بايد در انــجـام كارهايتان دقت بيشترى داشته باشيد تا دچار مشكلات نشويد.

  اگر خواب ببينيد كسي be شما واكسن تزريق مي كند ؛ نشانة آن اســت كه فريفتة زيبايي زني خواهيد شــد كه be احساسات عاشقانة شما پاسخ منفي خواهد داد .

  اگر خواب ببينيد be ديگران واكسن تزريق مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه تلاش شما براي be ثمر رساندن كاري be شكست مي انجامد .

  اگر دختري خواب ببيند كسي be پاي او واكسن تزريق مي كند ؛ نشانة آن اســت كه در اثر خيانت be كسي ؛ روسياه خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE