تعبیر خواب وان

 

 • تعبیر خواب وان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب وان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب وان

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن وان حمام در خواب be معني داشتن زني اســت ke شما و زندگي شما ra در بر مي گيرد و be خودتان اختصاص دارد و مي توانيد در آن آرام بگيريد. اگــر در خواب ببينيد وان چيني باشکوهي داريد ؛ زني بلند همت و ba شخصيت نصيب شما مي شود. چـنـانـچه ازدواج کرده باشيد ؛ از زني ba اين خصوصيات مي توانيد بهره مند شويد. اگــر وان حلبي و قراضه بود زني بد دهن و هتاک و بي شخصيت و قدر ناشناس و تربيت ناپذير خواهيد گرفت و چـنـانـچه ازدواج کرده باشيد ؛ ba چنين زني برخورد خواهيد داشت ke خدا عاقبتتان ra بخير کند.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  وان حمام : کاميابي

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  اگر در خواب وان پر از آب ببينيد؛ be اين معنا اســت كه ba خانواده‏ى خود روزهاى خوشى ra مى‏ گذرانيد. اگــر در خواب وانى خالى ببينيد؛ be اين معنا اســت كه دچار مشكل خواهيد شد. مشاهده‏ ى وان شكسته در خواب؛ بيانگر درگيرى و نزاع است.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد كه در يك وان مرمر حمام مى‏ كنيد؛ be اين معنا اســت كه بايد منتظر يك اتفاق خوشايند باشيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE