تعبیر خواب وانت

تعبیر خواب وانت

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب وانت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب وانت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب وانت

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  وانت؛ زندگي شخصي و خصوصي شماست. اگــر در خواب ديديد وانت مي رانيد و آسوده هستيد و مشکلي براي شما وجود ندارد خوب اســت چــون زندگي خصوصي آرامي ra اداره خواهيد کرد. اگــر بار داشته باشيد و اين بار سنگين يا سبک باشد تجسم از وظايفي اســت ke در زندگي شخصي ra عهده گرفته ايد يا خواهيد گرفت ke هم مــمــکن اســت سنگين باشد و هم سبک و قابل تحمل. اگــر هنگام راندن وانت؛ چراغ ها روشن و افق روشن بود؛ آينده شما روشن اســت و اگــر جز اين بود؛ آينده خوب نيست. اگــر شما در وانت بوديد و ديگري رانندگي مي کرد؛ be وضعي مي سيد ke کسي ديگر بايد be شما کمک کــنــد و در زندگي خصوصي شما دخالت نمايد.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر be خواب بيند بر گردون نشسته بود و گردون مي رفت دليل بر شرف و بزرگي است. اگــر ديد پادشاه گردوني be وي داد؛ دليل كه از پادشاه بزرگي يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گردونه بر هشت وجه است.

  اول: عزو جاه (عزت و آبرو).

  دوم: ولايت وفرمانروايي.

  سوم: مرتبه ومنزلت.

  چهارم: بزرگي.

  پنجم: هيبت.

  ششم: خرمي (شادماني و سرور).

  هفتم: رفعت.

  هشتم: آساني كارها.

   

  برچسب‌ها,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب وانت”

  دیدگاه ها بسته شده اند.