تعبیر خواب والی

 

 • تعبیر خواب والی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب والی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب والی

   

  حضرت دانيال گويد :

  اگر بيند والي از تخت بيفتاد يا تختش بشكست يا شمشير وي بستدند يا چهارپايِ او be سر درآمد و او بينداخت اين جمله؛ دليل بر عدالت او است.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي در خواب بيند كه دستار سرش ba دستار قربوسي والي پيوست؛ دليل كه بزرگي بر وي پايدار بود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE