تعبیر خواب هيزم

 

 • تعبیر خواب هيزم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب هيزم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب هيزم

   

  خالد اصفهاني :

  اگر در خواب هيزم تر و خشك ديد؛ دليل جنگ است. اگــر بيند كه هيزم ra از صحرا جمع نمود بدكار و غماز شود. و هــر صفت كه بيند؛ بر آن قياس كند. )و الله اعلم بالصواب(.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن هيزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است. هيزم يا هيمه ra معبران نشان جنگ افروزي دانسته اند و شايد ريشه آن همان شعر سعدي باشد ke سخن چين بدبخت هيزم کش است- ميان دو کس جنگ چــون آتش است. be هــر حال ؛ هيزم ra فتنه و جنگ دانسته اند و چـنـانـچه خود شما be جمع کردن هيزم ها مشغول باشيد ؛ شما جنگ افروزي و فتنه مي کنيد.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  ديدن هيزمهاي روشن در خواب ؛ نشانة تغييرات خوشحال كننده اســت .

  اگر خواب ببينيد هيزم خريد و فروش مي كنيد ؛ دلالت بر آن دارد كه سعادت و شادماني be حد اعلا اســت .

  ديدن خاكستر هيزم در خواب ؛ نشانة سختي و نوميدي اســت .

  اگر در خواب هيزم‏هاى روشن ببينيد؛ علامت اوقات خوش است.

  خريد و فروش هيزم در خواب؛ علامت خوشبختى و سعادت است.

  اگر در خواب خاكسترهاى هيزم ra ببينيد؛ بيانگر آن اســت كه دچار مشكل و نااميدى مى‏شويد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE