تعبیر خواب هويج

 

 • تعبیر خواب هويج
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب هويج » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب هويج

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن هويج درخواب؛دليل غم است. اگــر ديد هويج داشت و بخورد؛ دليل كه غمي be وي رسد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن هويج درخواب چــون شيرين است؛ دليل منفعت اســت be زحمت. اگــر شيرين نبود؛ دليل غم اســت و بهتر آن بود كه be گوشت پخته باشند.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  ديدن هويج در خواب ؛ نشانة سلامت و سعادت اســت .

  اگر دختري خواب ببيند در حال خوردن هويج اســت ؛ نشانة آن اســت كه در سن پايين ازدواج مي كند و صاحب چند     فرزند شيطان و پر جنب و جوش مي شــود .

  ديدن و خوردن هويج در خواب؛ بيانگر سعادت و خوشبختى است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE