تعبیر خواب هندوانه

 

 • تعبیر خواب هندوانه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب هندوانه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب هندوانه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن هندوانه در خواب بسيار خوب اســت be خصوص اگــر قرمز و رسيده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنيد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن هندوانه بيماري بود

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن هندوانه در خواب ؛ نشانة بيمار شدن و دست زدن be اقدامات ناموفق اســت .

  خوردن هندوانه در خواب ؛ دلالت بر كاري شتابزده دارد كه موجب نگراني شما خواهد شــد .

  ديدن هندوانه هاي در حال رشد ؛ علامت آن اســت كه گرفتاري فعلي نتيجة مساعدي be دنبال خواهد داشت .

  اگر در خواب هندوانه ببينيد؛ be اين معنا اســت كه سلامتى شما در خطر است.

  اگر در خواب مشاهده كنيد كه هندوانه خورده‏ايد؛ be اين معنا اســت كه مرتكب اشتباهى خواهيد شد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE