تعبیر خواب همسر

 

 • تعبیر خواب همسر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب همسر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب همسر

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  همسر (زن) : شادماني

  با کودکي در آغوشش : مشکلات

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر مردي همسر خود ra be خواب ببيند ؛ علامت آن اســت كه امور خانه اش نابسامان خواهد شــد .

  اگر مردي خواب ببيند همسرش ba او رفتاري بسيار مهربانانه دارد ؛ علامت آن اســت كه در تجارت سود فراواني be دست مي آورد .

  اگر زني خواب ببيند همسرش او ra شلاق مي زند ؛ علامت آن اســت كه وظايف خود ra be خوبي نمي تواند be ثمر برساند و از سوي ديگران سرزنش خواهد شــد .

  اگر خواب ببينيد كه همسرى مهربان و خوش اخلاق داريد؛ نشانه‏ى آن اســت كه در انــجـام كارهاى خود موفق خواهيد بود.

  اگر در خواب همسر خود ra اخمو و بد اخلاق ببينيد؛ be اين معنا اســت كه دچار مشكل خواهيد شد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE