تعبیر خواب هلو

 

 • تعبیر خواب هلو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب هلو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب هلو

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن هلو در خواب؛ be خصوص اگــر صورتي و رسيده باشد بسيار خوب و خوش يمن است. بقيه تعبير؛ مانند تعبير آلو است.

  آنلي بيتون مى‏گويد :

  ديدن هلو يا خوردن هلو در خواب ؛ علامت تغيير مأيوسانه حرفه و بيماري اطفال اســت و نيز ناتواني در فراهم آوردن ديدارهاي مورد تمايل و لذتبخش .

  ديدن هلو بر درختان پر شاخ و برگ ؛ نشانة آن اســت كه بعد از be خطر انداختن سلامت و ثروت be مقام مورد نظر خود دست مي يابيد .

  ديدن برگة هلو در خواب ؛ علامت آن اســت كه افراد خطاكار پولي از شما خواهند ربود .

  اگر دختري خواب ببيند از درختان پربار هلو ؛ هلوهايي رسيده مي چيند ؛ نشانة آن اســت كه در مسافرتي همسر متمول و ثروتمند خواهد يافت ... امــا اگــر در خواب هلوهاي كال و نارس بچيند ؛ نشانة آن اســت كه از طرف اقوام مورد بي لطفي قرار خواهد گرفت .

  مشاهده‏ى هلو در خواب؛ بيانگر رسيدن be مقامات بالا است.

  خوردن هلو در خواب؛ بيانگر آن اســت كه دلبسته‏ى جنس مخالف خواهيد شد.

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  اگر در خواب مشاهده كنيد كه از درختى هلو مى‏چينيد؛ be اين معنا اســت كه اوقات شيرينى ra خواهيد گذراند. ديدن هلوى فاسد در خواب؛ نشانه‏ى مشكلات و گرفتارى‏ها است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE