تعبیر خواب هفت تير

 

 • تعبیر خواب هفت تير
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب هفت تير » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب هفت تير

   

  مولف گويد :

  اگر ba هفت تير مورد هدف قرار گرفتيد يک خبري در پيش رو داريد

  اگر پــس از هدف گرفته شدن کشته شديد دليل بر طولاني بودن عمر

  اگر باهفت تير شليک مي کنيد وگلوله هاي آن قدرت کافي ندارند نشان آمدن فرزند دختر مي باشد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن هفت تير در خواب ؛ علامت پريشاني و بدبختي اســت .

  اگر خواب ببينيد هفت تيري داريد ؛ نشانة آن اســت كه شخصيتي پست و مكار در وجود خود پرورش مي دهيد .

  شنيدن صداي شليك هفت تير در خواب ؛ علامت آن اســت كه از نقشه هايي كه براي نابودي منافعتان كشيده اند باخبر مي شويد .

  اگر خواب ببينيد ba هفت تيري شليك مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه be فرد بيگناهي بدگمان مي شويد و مي خواهيد گناه فرضي او ra تلافي كنيد .

  اگر در خواب مشاهده كنيد كه صاحب يك هفت تير هستيد؛ be اين معنا اســت كه بايد مراقب اعمال خود باشيد.

  اگر در خواب صداى شليك هفت تيرى ra بشنويد؛ be آن معنا اســت كه از خبرهاى بدى اطلاع پيدا مى‏كنيد.

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  شليك كردن ba هفت تير در خواب؛ بيانگر آن اســت كه دشمنان قصد نابودى شما ra دارند. ديدن هفت تير در خواب؛ بيانگر درگيرى و نزاع است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE