تعبیر خواب هدهد

 

 • تعبیر خواب هدهد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب هدهد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب هدهد

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي هدهد ra در خواب ببيند ؛ دليل بر مردي بزرگ باخبر است. اگــر بيند هدهد ba او سخن گــفــت از چيزهاي جهان آگاه شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن هدهد در خواب چهار وجه است.

  اول: خير.

  دوم: خوشي.

  سوم: بزرگي.

  چهارم: ظفر يافتن.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن هدهد خبر خوش بود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE