تعبیر خواب هتل

 

 • تعبیر خواب هتل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب هتل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب هتل

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  هتل : سفر

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد در هتل be سر مي بريد ؛ علامت آن اســت كه در زندگي ثروتمند خواهيد شــد و ba آسودگي be سر خواهيد برد .

  2ـ اگــر در خواب زنان ra در هتل ملاقات كنيد ؛ نشانة آن اســت كه آزاد و بي قيد و بند زندگي خواهيد كرد .

  3ـ اگــر در خواب هتل مجللي ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه be ثروت و آسايش دست خواهيد يافت .

  4ـ اگــر خواب ببينيد صاحب هتلي هستيد ؛ علامت آن اســت كه معادل ثروتي كه اكنون داريد ؛ پول نقد be دست خواهيد آورد .

  5ـ اگــر خواب ببينيد در هتلي كار مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه be كاري پرسودتر از كار فعلي خود دست مي يابيد .

  6ـ اگرخواب ببينيد براي سكونت be دنبال هتلي مي گرديد ؛ نشانة آن اســت كه be شادماني و ثروت دست خواهيد يافت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE