تعبیر خواب نيمکت

 

 • تعبیر خواب نيمکت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نيمکت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نيمکت

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  نيمکت: قولهاي دروغين

  نيمکت چوبي : ماجراهاي عشقي

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد روي نيمكتي نشسته ايد ؛ نشانة آن اســت كه بدهكاران در پرداخت بدهي خود be شما مرددند .

  اگر خواب ببينيد ديگران بر نيمكت نشسته اند ؛ نشانةآن اســت كه ba دوستي كه در اثر عدم تفاهم ba او قهر كرده ايد ؛ آشتي خواهيد كرد .

  واكسن

  اگر خواب ببينيد كسي be شما واكسن تزريق مي كند ؛ نشانة آن اســت كه فريفتة زيبايي زني خواهيد شــد كه be احساسات عاشقانة شما پاسخ منفي خواهد داد .

  اگر خواب ببينيد be ديگران واكسن تزريق مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه تلاش شما براي be ثمر رساندن كاري be شكست مي انجامد .

  اگر دختري خواب ببيند كسي be پاي او واكسن تزريق مي كند ؛ نشانة آن اســت كه در اثر خيانت be كسي ؛ روسياه خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE