تعبیر خواب نيشکر

 

 • تعبیر خواب نيشکر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نيشکر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نيشکر

   

  خالد اصفهاني :

  اگر ببيند نيشكر بفروخت يا be كسى داد؛ دليل كه از گفتگو خلاص شود.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد نيشكر در حال رشد كردن اســت ؛ نشانة آن اســت كه در كسب ثروت پيشرفت شاياني خواهيد داشت .

  ديدن نيشكر بريده در خواب ؛ نشانة شكست كامل در تمام شئونات زندگي اســت .

  اگر در خواب نيشكر ببينيد؛ be اين معنا اســت كه ثروت فراوانى be دست مى‏آوريد. اگــر در خواب نيشكرهاى بريده ببينيد؛ be اين معنا اســت كه دچار شكست و نااميدى مى‏ شويد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE