تعبیر خواب نيازمند

 

 • تعبیر خواب نيازمند
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نيازمند » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نيازمند

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر در خواب احساس مي كنيد فردي نيازمنديد ؛ نشانة آن اســت كه دست be معامله اي احمقانه خواهيد زد ... و از حال دوستاني كه دور از شما زندگي مي كنند خبرهايي ناراحت كننده be دست شما خواهد رسيد .

  اگر در خواب ببينيد ؛ ديگران نيازمند هستند ؛ نشانة آن اســت كه be علت عدم توفيق در پيش بردن كارها تحت تأثير افكار ديگران قرار خواهيد گرفت .

  ديدن افراد نيازمند در خواب بيانگر شكست در انــجـام كارها مى‏باشد. اگــر در خواب مشاهده كنيد كه فرد نيازمندى هستيد؛ بيانگر وقوع حوادث ناگوار اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE