تعبیر خواب نوشتن

 

 • تعبیر خواب نوشتن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نوشتن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نوشتن

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد چيزي مي نويسيد ؛ علامت آن اســت كه مرتكب اشتباهي مي شويد و نزد ديگران شرمسار مي گرديد .

  اگر خواب ببينيد ديگران در حال نوشتن مطلبي هستند ؛ علامت آن اســت كه در اثر رفتاري نابجا و عمل نادرست ؛ كارتان be دادگاه كشيده خواهد شــد .

  اگر خواب ببينيد مي كوشيد نوشته اي غريب ra مطالعه كنيد ؛ علامت آن اســت كه اگــر بعد از اين خواب معامله اي انــجـام ندهيد ؛ از دست دشمنان خود خواهيد گريخت .

  نوشتن در خواب بيانگر آن اســت كه در انــجـام كارى دچار اشتباه مى‏شويد.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر در خواب شخصى ra در حال نوشتن ببينيد؛ be اين معنا اســت كه‏ بايد دقت بيشترى در انــجـام كارهاى خود داشته باشيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE