تعبیر خواب نهر

 

 • تعبیر خواب نهر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نهر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نهر

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن نهر در خواب ؛ نشانة تجارت و سفرهاي كوتاه اســت ... اگــر خواب ببينيد نهر پر از آب است؛ علامت سختيهاي زودگذر اســت .

  ديدن نهر خشكيده در خواب ؛ علامت نوميدي اســت ... و اينكه افراد ديگري be اهداف شما دست خواهند يافت .

  اگر در خواب نهرى ra ببينيد؛ بيانگر آن اســت كه اوقات خوشى در انتظار شما است.

  اگر در خواب نهر خشكيده‏ اى ra ببينيد؛ بيانگر آن اســت كه موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏ شود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE