تعبیر خواب نمک

 

 • تعبیر خواب نمک
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نمک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نمک

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن نمك be خواب؛ دليل بر درم سفيد است. اگــر بيند نمك سفيد داشت؛ دليل كه درم نقد حاصل كند. اگــر بيند نمك خورد؛ دليل كه زاهد شــود و بعضى گويند: ديدن نمك be خواب خصومت است.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن نمک سفيد خوش بود

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  ديدن نمك در خواب ؛ نشانة قرار گرفتن در محيطهايي نامساعد اســت .

  اگر خواب ببينيد be گوشت نمك مي زنيد ؛ نشانة آن اســت كه بدهكاري و تنگ دستي شما ra بستوه خواهد آورد .

  اگر دختري خواب ببيند نمك مي خورد ؛ نشانة آن اســت كه نامزد او دل be دختري زيباتر خواهد سپرد .

  اگر در خواب مشاهده كنيد كه be گوشت نمك مى‏ زنيد؛ علامت آن اســت كه دچار مشكل مى‏ شويد. نمك خوردن در خواب؛ علامت شكست و نااميدى مى ‏باشد.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر در خواب نمك ببينيد؛ be اين معنا اســت كه در موقعيت مناسبى قرار گرفته ‏ايد. نمك پاشيدن در خواب؛ be معناى آن اســت كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏ شود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE