تعبیر خواب نماز

تعبیر خواب نماز

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب نماز
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نماز » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نماز

   

  اگر درخواب بيند كه نماز از جانب مشرق مي كرد؛ دليل كه بــه حج رود و اگــر محل ندارد؛دليل كه ميلش بــه كيش ترسايان باشد. اگــر بيند كه نماز از جانب مغرب كرد؛ دليل كه ميلش بــه جهودان بود. اگــر بيند كه نماز از سوي شمال كرد؛ چنانه پشتِ او بــه جانب قبله بود؛ دليل كه اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگــر بيند كه نماز سوي قبله كرد؛ دليل كه در راه دين مستقيم گردد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند قومى را امامت كرد؛ دليل كه سرورى كند. اگــر بيند كه نماز قطع كرد تــا نماز نگذارد يا بى‏وضو نماز كرد دليل كه طالب چيزى بود و نيابد. اگــر در مدرسه يا مسجدى بــه امامت نماز كرد؛ دليل كه حاكم آن ديار مطيع او گردد. اگــر بيند كه در نماز ركوع و سجود تمام كرد؛ دليل كه كار دنيايى او برآيد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد بــه خواب كه نماز فريضه پيشين مي گذارد دليل كه بــه حق تعالي نزديك گردد. اگــر بيند نماز پيشين مي گذاشت؛ دليل شادي بود. اگــر نماز خفتن بود؛ دليل كه حاجتش روا گردد. اگــر بيند كه نماز صبح مي كرد؛ دليل كه بــه سفر رود. اگــر بيند كه نماز در باغ كرد؛ دليل كه توبه كند. اگــر بيند كه دركعبه نماز گذارد؛ دليل كه از خليفه مرداش حاصل گردد. اگــر در خواب بيند كه بــه تشهد نشسته بود؛ دليل كه از غم برهد. اگــر بيند كه سلام اول بــه دست چپ داد؛ دليل كه كارش شوريده گردد. اگــر بيند كه نماز نشسته مي كرد؛ دليل كه دشمن بر وي ظفر يابد و گناه كرده را مدد كند و از وي نپذيرد. اگــر بيند كه درتاريكي نماز كرد؛ دليل كه از غم ها فرج يابد. اگــر بيند كه بــه پهلو خفته نماز مي كرد؛ دليل كه بيمار گردد. اگــر بيند كه نماز جمعه كرد؛ دليل كه بــه سفر رود و مال حاصل كند. اگــر بيند كه در بيت المقدس نماز كرد. دليل كه ميراث يابد و روزي بر وي فراخ گردد.

  حضرت دانيال گويد :

  ديدن نماز كردن سه نوع است.

  اول: فريضه.

  دوم: سنت.

  سوم: تطوع.

  اگر بيند كه نماز فريضه مى‏گزارد؛ دليل كه حق تعالى وى را حج روزى‏ كند. قوله تعالى: »ان الصلاة تنهى عن الفحشآء و المنكر« (عنكبوت؛ 45).

  اگر بنيد نماز سنت مى‏كند؛ دليل كه بر مردم شفقت كند.

  اگر بيند نماز تطوع بگذاشت؛ دليل كه راستگو بود.

  اگر بــه خواب ديد در ستور نماز كرد؛ دليل كه حق تعالى در كسب او بركت كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  نماز گذاشتن بــه خواب بر هفت وجه است.

  اول: ايمني.

  دوم: شادي.

  سوم: عز وجاه.

  چهارم: مرتبت.

  پنجم: رستگاري.

  ششم: يافتن مراد.

  هفتم: نقصان.

  و ديدن ركوع و سجود درخواب بر پنج وجه است.

  اول: مراد يافتن.

  دوم: جمعيت.

  سوم: نصرت.

  چهارم: ظفر.

  پنجم: امر حق تعالي بــه جاي آوردن است.

  اگر نمازگزار بيند كه نماز را تمام كرد؛ دليل كه دعاي او مقبول بود. اگــر بيند تمام نكرد بــه خلاف اين است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  نماز گزاردن : زندگي شيرين

  پيش نماز شدن : خوشبختي

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن نماز کردن کار بالا گيرد

  ديدن نماز خواندن نزديکي بــه خدا

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد نماز مي خوانيد ؛ يا ديگران را در حال نماز گذاردن ببينيد ؛ علامت آن اســت كه زندگي شما بــه نابودي كشيده خواهد شــد ؛ براي نجات زندگي خود بــه تلاش و نيروي بسيار نياز داريد .

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب نماز”

  دیدگاه ها بسته شده اند.