تعبیر خواب نقاشی کردن

 

 • تعبیر خواب نقاشی کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نقاشی کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نقاشی کردن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند در سقف خانه و ديوار نقاشى كرد دليل كه be دنيا مغرور گردد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  سوداگرى و صورتگرى در خواب؛ دليل باطل بود. قوله تعالى: »ما هذه التماثيل التى انتم لها عاكفون«. (انبياء؛ 52). اگــر بيند كه دست خود ra be خضاب نقاشى مى‏كرد؛ دليل كه در كسب خود؛ خداوند حيله بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن نقاشى‏گرى در خواب چهار وجه بود.

  اول: آرايش دنيا.

  دوم: كار باطل.

  سوم: فريب.

  چهارم: دروغ.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  نقاشي : از امري احساس رضايت خواهيد نمود

  نقاشي کردن : شما احترام ديگران ra برخواهيد انگيخت

  ديدن يک نقاش : شما برنامه هاي جسورانه اي خواهيد ريخت

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE