تعبیر خواب نفس

 

 • تعبیر خواب نفس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نفس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نفس

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد be شخصي كه نفسي معطر دارد نزديك مي شويد ؛ دلالت بر آن دارد كه رفتار شما مورد ستايش ديگران قرار خواهد گرفت ... معامله اي پرسود در انتظار شماست .

  اگر نفس بدبوي ديگران ra در خواب احساس كنيد ؛ دلالت بر آن دارد كه بيماري و گمراهي در انتظارتان اســت .

  اگر خواب ببينيد نفس كسي بند مي آيد ؛ دلالت بر آن دارد كه be دست آوردن موفقيتي كه حتمي be نظر مي رسيد ba شكست مواجه خواهد شــد .

  اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى نفسش بند آمده؛ بيانگر آن اســت كه در انــجـام كارهايتان شكست مى‏ خوريد.

  اگر در خواب احساس كنيد شخصى نفس معطرى دارد؛ be اين معنا اســت كه در حرفه‏ى خود پيشرفت مى‏ كنيد.

  اگر در خواب نفس بد بوى شخصى ra حس كنيد؛ بيانگر آن اســت كه خطرى شما ra تهديد مى‏ كند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE