تعبیر خواب نفرين کردن

 

 • تعبیر خواب نفرين کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نفرين کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نفرين کردن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسى ظالمى ra نفرين كرد ؛ دليل كه بر آن ظالم ظفر آيد و بعضى گويند : خلاف اين است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر در خواب بيند be بى‏گناهى نفرين نمود؛ دليل كه be بيننده باز گردد و نفرين مردم صالح زود اثر كند.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى ra نفرين مى‏كنيد؛ بيانگر آن اســت كه بايد مواظب خود باشيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE