تعبیر خواب نعل

 

 • تعبیر خواب نعل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نعل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نعل

   

  خالد اصفهاني :

  اگر be خواب ببينيد كه نعل اسبان داشت؛ دليل كه از پادشاه منفعت يابد. اگــر نعل استران داشت؛ دليل كه از بزرگى راحت يابد. اگــر بيند نعل خران داشت؛ دليل كه از سفر مال حاصل كند. اگــر نعل بندى چهارپايان مى‏كرد؛ دليل اســت به‏ سفر رود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  نعل ؛ از قديم ترين ايام ؛ نشان روي آوردن شانس و بخت و اقبال بوده است. بسياري از اقوام؛ نعل ra be سر در خانه خود مي کوبند و آن ra خوش و خوب مي دانند و نشان اقبال و بخت بيدار. در مورد کوبيدن نعل be سر در خانه افسانه هايي نيز هست ke چــون از ما نيست در مي گذريم و تعريف نمي کنيم. اگــر نعل اسبي ra در راه بيابيد؛ شانس be شما روي مي آورد و اگــر نعل خر و استر بيابيد be سفر مي رويد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن نعل اسب در خواب ؛ علامت پيش رفتن در زندگي اســت .

  ديدن نعل شكسته اسب در خواب ؛ علامت مبتلا شدن be بيماري و بدبختي اســت .

  ديدن نعل اسبي آويخته از ديوار ؛ علامت آن اســت كه بيش از حد انتظار ؛ در زندگي پيشرفت خواهيد كرد .

  اگر در خواب نعل اسبي ra كنار جاده اي پيدا كنيد ؛ نشانة آن اســت كه از جايي be شما ثروتي خواهد رسيد .

  اگر در خواب نعل اسب ببينيد؛ بيانگر آن اســت كه در زندگى موفق خواهيد بود. مشاهده‏ى نعل اسب شكسته در خواب؛ نشان دهنده‏ى آن اســت كه سلامتى شما در خطر است.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد كه نعل اسبى پيدا كرده ‏ايد؛ be اين معنا اســت كه بر مشكلات خود غلبه مى‏كنيد. اگــر خواب ببينيد كه اسبى ra نعل مى‏كنيد؛ بيانگر آن اســت كه روزهاى خوشى خواهيد داشت.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE