تعبیر خواب نشاسته

 

 • تعبیر خواب نشاسته
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نشاسته » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نشاسته

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب ببيند كه نشاسته مى‏ خورد؛ دليل غم اســت و گويند كه بيمار شود. اگــر بيند كه نشاسته ra حلوا نمود و خورد؛ دليل منفعت است. اگــر بيند كه از گندم نشاسته نمود؛ دليل كه be كسب خود نعمتى حاصل كند.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  نشاسته ماده اي اســت ke از گندم مي گيرند و ديدنش در خواب نيکو اســت و خير و برکت تعبير مي شود. اگــر در خواب ببينيد ke غذايي از نشاسته مي خوريد be نعمت مي رسيد و چـنـانـچه ببينيد خودتان نشاسته درست مي کنيد کاري انــجـام مي دهيد ke در آن برکت است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE