تعبیر خواب نزم

 

 • تعبیر خواب نزم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نزم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نزم

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر نزم هــمــه ra فرا گرفت؛ دليل گمراهي اســت دردين. اگــر نزم هــمــه جا ra گرفت و be روشنائي مبدل شد؛ دليل كه كارش نيكو شود. اگــر هوا روشن بود و ناگاه نزم گرفت؛ دليل مرگ مفاجات بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن نزم در خواب بر چهار وجه است.

  اول: تحيّر.

  دوم: پوشيدن كارها.

  سوم: بدعت.

  چهارم: گمراهي.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE