تعبیر خواب نخود

تعبیر خواب نخود

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب نخود
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب نخود » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نخود

   

  خالد اصفهانی :

  ديدن نخود بــه خواب تر و خشك؛ دليل غم است. اگــر بيند كه نخود بــه گوشت پخته مى‏خوريد غم كمتر بود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  معبران نوشته اند کــه نخود چــه خشک باشد و چــه تر؛ نشان غم و اندوه اســت و اگــر بــا گوشت پخته خورده شــود بهتر است.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن ماش برنج ونخود وحبوبات ديگر ملال بود

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  خوردن نخود در خواب ؛ نشانة كسب ثروت و تندرستي اســت .

  ديدن نخودهاي خيس خوردن در خواب ؛ نشانة دست زدن بــه كارهايي موفقيت آميز اســت .

  اگر خواب ببينيد در زميني نخود مي كاريد ؛ نشانة آن اســت كه براي رسيدن بــه آرزوهاي خود مقدماتي مي چينيد و زمينه اي فراهم مي آوريد كه باعث خواهد شــد بــه تمامي آرزوهاي خود دست يابيد .

  جمع آوري نخود در خواب ؛ نشانةآن اســت كه نقشه هايتان بــه ثمر خواهد و از دست رنج خود بهره خواهيد برد .

  ديدن نخودهاي انبار شده در خواب ؛ علامت آن اســت كه اميدهاي درخشان شما مدت كوتاهي دست خوش بلاتكليفي خواهد شــد ؛ ولي سرانجام شانس بــه شما رو مي آورد و از سردرگمي نجات پيدا مي كنيد .

  ديدن نخودهاي خشك شده در خواب ؛ علامت آن اســت كه بيش از توان خود كار خواهيد كرد .

  خوردن نخودهاي خشك شده ؛ نشانة آن اســت كه بعد از موفقيت بسيار در زندگي كاهش ثروت شما را رنج خواهد داد

  اگر در خواب نخود ببينيد؛ بــه اين معنا اســت كه در ا نجام كارهايتان موفق خواهيد بود. نخود كاشتن در خواب؛ بيانگر آن اســت كه براى رسيدن بــه اهداف خود تلاش زيادى مى ‏كنيد.

   

  برچسب‌ها, , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب نخود”

  دیدگاه ها بسته شده اند.