تعبیر خواب نخجير

 

 • تعبیر خواب نخجير
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب نخجير » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب نخجير

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه نخجير صحرا مطيع او گشتند؛ دليل كه مهتر قوم شــود و گويند كه سالار دزدان شود.

  اگر بيند كه خود be صورت نخجيرات بود؛ دليل اســت بد دين بود و توبه بايد نمود.

  جابر مغربي گويد :

  اگر be خواب بيند كه نخجيران ra be دام يا تله مي گرفت؛ دليل كه be حيله مال از مردم بياباني بستاند.

  اگر بيند كه نخجيران ba وي سخن گـفـتـنـد و مطيع او شدند؛ دليل كه مقرب پادشاه شود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE