تعبیر خواب مهر

 

 • تعبیر خواب مهر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب مهر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب مهر

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن مهر در خواب بر هفت وجه است. اول: بالا گرفتن كارهاي او. دوم: قوت دين. سوم: رياست. چهارم: حقيقت. پنجم: منفعت. ششم: دولت. هفتم: كامراني.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE