تعبیر خواب منی

تعبیر خواب منی

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب منی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب منی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب منی

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه مني بيرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود.

  اگر بيند كه از قضيب او ماهي بيرون آمد، دليل كه او را فرزندي دزد و راهزن پديد آيد.

  اگر بيند كه از قضيب او مرغي پديد آمد، تاويلش آن است كه جواهرات يابد.

  اگر بيند كه از قضيب او موش بيرون آمد، دليل كه او را دختري نابكار پديد آيد، كه در او هيچ خير نباشد.

  اگر بيند كه از قضيب او مار بيرون آمد، دليل كه او را فرزندي آيد كه دشمن او باشد.

  اگر بيند كه كژدم بيرون آمد، همين تاويل دارد.

  اگر بيند كه كرم و مور بيرون آمد، دليل است فرزندش ضعيف و دون همت و فرومايه بود.

  اگر بيند كه از قضيب او نان بيرون آمد، دليل كه مفلس و تنگدست گردد.

  اگر بيند كه كنجد بيرون آمد، دليل كه عيالش كسي را به پنهان دوست دارد.

  اگر بيند كه خون بيرون آمد، دليل كه با زني حائض جماع كند.

  اگر بيند كه ريم بيرون آمد، فرزندي آرد معلول.

  اگر بيند كه آب صافي بيرون آمد، دليل كه او را فرزندي آيد مصلح و پارسا.

  اگر بيند كه آب تيره بيرون آمد، تاويلش به خلاف اين است.

  اگر بيند كه آتش بيرون آمد، يك نيمه به جانب مشرق و يك نيمه به جانب مغرب شد، دليل كه او را فرزندي آيد كه پادشاه مشرق و مغرب گردد، مانند ذوالقرنين.

  اگر بيند كه سرگين بيرون آمد، دليل كه ميلش به لواط بود.

   

  برچسب‌ها, ,

   

  کلمات کلیدی : اگر « تعبیر » آب آتش آرد آمد آمد، آن آيد آيد اگر آيد، ادامه از است است اگر او اين با باشد اگر برای به بود بود اگر بيرون بيند تاويل تاويلش تعبیر تنگدست تيره جانب جماع جواهرات حائض حاصل خلاف خواب خواسته خون خير دارد اگر دختري در دزد دشمن دليل دوست دون ذوالقرنين اگر را راهزن ريم زني سرگين سيرين شد، شود اگر صافي ضعيف عيالش فرزندش فرزندي فرمائید فرومايه قدر قضيب كرم كسي كنجد كند اگر كه كژدم لواط مار مال مانند ماهي محمدبن مراجعه مرغي مشاهده مشرق مصلح مطلب معلول اگر مغرب مفلس مني منی منی مور موش ميلش نابكار نان نباشد اگر نيمه همت همين هيچ و يابد اگر يك پادشاه پارسا اگر پديد پنهان گردد اگر گردد، گويد …

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب منی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.