تعبیر خواب منی

مجموعه: تعبیر خواب
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب منی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب منی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب منی

   

  محمدبن سیرین گوید :

  اگر بیند که منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود.

  اگر بیند که از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی دزد و راهزن پدید آید.

  اگر بیند که از قضیب او مرغی پدید آمد، تاویلش آن است که جواهرات یابد.

  اگر بیند که از قضیب او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری نابکار پدید آید، که در او هیچ خیر نباشد.

  اگر بیند که از قضیب او مار بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید که دشمن او باشد.

  اگر بیند که کژدم بیرون آمد، همین تاویل دارد.

  اگر بیند که کرم و مور بیرون آمد، دلیل است فرزندش ضعیف و دون همت و فرومایه بود.

  اگر بیند که از قضیب او نان بیرون آمد، دلیل که مفلس و تنگدست گردد.

  اگر بیند که کنجد بیرون آمد، دلیل که عیالش کسی را به پنهان دوست دارد.

  اگر بیند که خون بیرون آمد، دلیل که با زنی حائض جماع کند.

  اگر بیند که ریم بیرون آمد، فرزندی آرد معلول.

  اگر بیند که آب صافی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید مصلح و پارسا.

  اگر بیند که آب تیره بیرون آمد، تاویلش به خلاف این است.

  اگر بیند که آتش بیرون آمد، یک نیمه به جانب مشرق و یک نیمه به جانب مغرب شد، دلیل که او را فرزندی آید که پادشاه مشرق و مغرب گردد، مانند ذوالقرنین.

  اگر بیند که سرگین بیرون آمد، دلیل که میلش به لواط بود.

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب منی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.

  }