تعبیر خواب مس

 

 • تعبیر خواب مس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب مس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب مس

   

  اگر بيند مس داشت و دانست كه ملك او است؛ دليل كه be قدر آن مال يابد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  مس و آفتابه در خواب. دليل بر خادم خانه اســت و آن چــه بدين ماند مانند چراغ و غيره؛ دليل بر كدخدائي خانه است. اگــر بيند كه مس مي گداخت و صافي مي كرد؛ دليل كه كاري مشكل بر دست او گشاده شــود و بعضي گويند مال حلال بدست آورد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  مس اگــر در خواب سرخ be نظر آيد خوب اســت و فرو شکوه و مال و منال تعبير مي شــود و چـنـانـچه زرد باشد بيماري و رنجوري و ابتلا و گرفتاري است. اگــر در خواب ببينيد مس ra ba چکش روي سندان مي کوبيد و be آن شکل مي بخشيد کار مشکلي be دست شما آسان مي شود. اين در صورتي اســت ke مس شکل بگيرد ولي اگــر شکل نپذيرد کار شما لاينحل باقي مي ماند. اگــر در خواب ببينيد ظرفي از مس داريد be رنگي متمايل be سرخي درخشنده و براق ؛ مالي be دست مي آوريد ke هم زياد اســت و هم ممتاز. اگردر خواب ببينيد ظرفي از مس داريد ke زرد رنگ و کثيف اســت و جلا ندارد بيمار و رنجور مي شويد. ديگ و قابلمه ra قبلا نوشته ام.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن آهن و مس و روي و ارزير وغيران تعلق be منفعت دنيا دارد .

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  دين مس در خواب ؛ نشانة فشار از طرف مقامات بالا اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE