تعبیر خواب مسکه (روغن تازه)

 

 • تعبیر خواب مسکه (روغن تازه)
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب مسکه (روغن تازه) » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب مسکه (روغن تازه)

  ديدن مسكه در خواب؛ دليل بر مال حلال است. اگــر ديد مسكه داشت و بخورد؛ دليل كه be قدر آن مال يابد ديدن مسكه در خواب؛ دليل بر مباركي سال بود و خير و بركت و ديدن مسكه هــر جانوري كه گوشت او حلال بود؛ دليل بر مال حلال بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن مسكه در خواب بر چهار وجه است. اول: مال حلال. دوم: گواهي دادن راست. سوم: علم و دانش. چهارم: معيشت نيكو.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE