تعبیر خواب مستاجر

 

 • تعبیر خواب مستاجر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب مستاجر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب مستاجر

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر صاحبخانه اي مستأجر خود ra be خواب ببيند ؛ نشانة آن اســت كه در حرفة خود ba مشكل و دردسر روبرو خواهد شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد در خانه اي اجاره اي زندگي مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در امور تجاري متحمل ضرري خواهيد شــد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد مستأجر اجارة خود ra be شما مي پردازد ؛ علامت آن اســت كه در حرفة خود توفيق مي يابيد .

  4ـ اگــر زني خواب ببيند در خانه اش مستأجري دارد ؛ علامت آن اســت كه اسرار سنگيني ra بر دوش خود حمل مي كند .

  5ـ اگــر زني خواب ببيند مستأجر بي آنكه حساب خود ra بپردازد ؛ خانه اش ra ترك مي گويد ؛ علامت آن اســت كه او مشكلات غير منتظره اي ba مردان پيدا خواهد كرد ... امــا اگــر در خواب ببيند مستأجر حساب خود ra مي پردازد ؛ علامت آن اســت كه be ثروت او افزوده خواهد شــد و ديگران ba او مهربان خواهند بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE