تعبیر خواب مستاجر

تعبیر خواب مستاجر

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب مستاجر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب مستاجر » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب مستاجر

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر صاحبخانه اي مستأجر خود را بــه خواب ببيند ؛ نشانة آن اســت كه در حرفة خود بــا مشكل و دردسر روبرو خواهد شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد در خانه اي اجاره اي زندگي مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در امور تجاري متحمل ضرري خواهيد شــد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد مستأجر اجارة خود را بــه شما مي پردازد ؛ علامت آن اســت كه در حرفة خود توفيق مي يابيد .

  4ـ اگــر زني خواب ببيند در خانه اش مستأجري دارد ؛ علامت آن اســت كه اسرار سنگيني را بر دوش خود حمل مي كند .

  5ـ اگــر زني خواب ببيند مستأجر بي آنكه حساب خود را بپردازد ؛ خانه اش را ترك مي گويد ؛ علامت آن اســت كه او مشكلات غير منتظره اي بــا مردان پيدا خواهد كرد ... امــا اگــر در خواب ببيند مستأجر حساب خود را مي پردازد ؛ علامت آن اســت كه بــه ثروت او افزوده خواهد شــد و ديگران بــا او مهربان خواهند بود .

   

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب مستاجر”

  دیدگاه ها بسته شده اند.