تعبیر خواب مسافرت از طريق دريا

 

 • تعبیر خواب مسافرت از طريق دريا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب مسافرت از طريق دريا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب مسافرت از طريق دريا

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد از طريق دريا مسافرت مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه علاوه بر گرفتن پاداشِ كارهاي دشواري كه be ثمر رسانده ايد ؛ پول بسيار زيادي نيز be دستتان خواهد رسيد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد هنگام مسافرت از طريق دريا ba فاجعه اي روبرو مي شويد ؛ نشانة آن اســت كه گرفتار عشقهاي دروغين خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE