تعبیر خواب مبارزه

 

 • تعبیر خواب مبارزه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب مبارزه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب مبارزه

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد مشغول مبارزه سياسي هستيد ؛ نشانة آن اســت كه ba قوانين تصويب شده سر سازگاري نداريد و دشمنان بر عليه شما اقدام مي كنند .

  2ـ اگــر افراد مقتدر و سياستمدار چنين خوابي ببينند ؛ نشانة آن اســت كه در طرحهاي خود ba شكست مواجه خواهد شــد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد افراد مذهبي بر عليه گناه و اعمال ناشايست مشغول مبارزه هستند ؛ دلالت بر آن دارد كه be موسسات خيريه كمك مالي خواهيد كرد .

  4ـ اگــر زني خواب ببيند بر عليه زنان بد كاره ؛ مبارزه مي كند ؛ نشانة آن اســت كه بر موانع غلبه خواهد كرد ؛ و be موقع شجاعت خود ra be ثبوت خواهد رساند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE