تعبیر خواب ماش

 

 • تعبیر خواب ماش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ماش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ماش

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه ماش پخته خورد؛ دليل كه اندكي مال يابد. اگــر بيند كه ماش خام خورد؛دليل غم است.

  جابر مغربي گويد :

  ديدن ماش نر و خشك و پخته و خام؛ دليل غم و اندوه است. اگــر نخورد هيچ غم و اندوه نباشد.

   

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن ماش برنج ونخود وحبوبات ديگر ملال بود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE