تعبیر خواب ماشين

 

 • تعبیر خواب ماشين
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ماشين » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ماشين

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن ماشين در خواب ؛نشانة تغيير و تحول و سفرهاي پياپي اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد سوار ماشين مي شويد ؛ دلالت بر آن دارد كه از مسافرتي كه قصد رفتن داشتيد ؛ منصرف خواهيد شــد و be مسافرتي ديگر خواهيد رفت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد be قصد سوار شدن be دنبال ماشيني مي دويد ؛ دلالت بر آن دارد كه تلاش شما براي رسيدن be آرزوهايتان be ثمر نخواهد رسيد .

  4ـ بيرون آمدن از ماشين در خواب ؛ نشانة آن اســت كه براي موفقيت در برنامه ها و اهداف خود ؛ خشنود خواهيد شــد .

  5ـ خواب ماشين واگون دار ؛ نشانة تلاش براي كسب ثروت اســت .

  6ـ ديدن اتوبوس در خواب ؛ نشانة آن اســت كه فردي مي خواهد دردسر برايتان فراهم كند .

  7ـ اگــر خواب ببينيد ba ماشيني رانندگي مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه رقابت ناسالم و حسادت زياد ؛ نشاط و خوشي ra از شما دور مي كند .

  8ـ اگــر خواب ببينيد در اتوبوسي ايستاده ايد ؛ دلالت بر آن دارد كه قصد داريد be كاري خطرناك دست بزنيد .

  9ـ اگــر سقف اتوبوس در خواب كوتاه باشد ؛ نشانة آن اســت كه ba موانع be مقصد خواهيد رسيد و اگــر سقف اتوبوس بلند باشد ؛ علامت آن اســت كه خطري آشكار شما ra تهديد مي كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE