تعبیر خواب ماشين

تعبیر خواب ماشين

 

 • تعبیر خواب ماشين
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ماشين » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ماشين

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن ماشين در خواب ،نشانة تغيير و تحول و سفرهاي پياپي است .

  2ـ اگر خواب ببينيد سوار ماشين مي شويد ، دلالت بر آن دارد كه از مسافرتي كه قصد رفتن داشتيد ، منصرف خواهيد شد و به مسافرتي ديگر خواهيد رفت .

  3ـ اگر خواب ببينيد به قصد سوار شدن به دنبال ماشيني مي دويد ، دلالت بر آن دارد كه تلاش شما براي رسيدن به آرزوهايتان به ثمر نخواهد رسيد .

  4ـ بيرون آمدن از ماشين در خواب ، نشانة آن است كه براي موفقيت در برنامه ها و اهداف خود ، خشنود خواهيد شد .

  5ـ خواب ماشين واگون دار ، نشانة تلاش براي كسب ثروت است .

  6ـ ديدن اتوبوس در خواب ، نشانة آن است كه فردي مي خواهد دردسر برايتان فراهم كند .

  7ـ اگر خواب ببينيد با ماشيني رانندگي مي كنيد ، نشانة آن است كه رقابت ناسالم و حسادت زياد ، نشاط و خوشي را از شما دور مي كند .

  8ـ اگر خواب ببينيد در اتوبوسي ايستاده ايد ، دلالت بر آن دارد كه قصد داريد به كاري خطرناك دست بزنيد .

  9ـ اگر سقف اتوبوس در خواب كوتاه باشد ، نشانة آن است كه با موانع به مقصد خواهيد رسيد و اگر سقف اتوبوس بلند باشد ، علامت آن است كه خطري آشكار شما را تهديد مي كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE