تعبیر خواب مازو

تعبیر خواب مازو

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب مازو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب مازو » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب مازو

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر مازو از درخت جمع كرد؛ دليل اســت كه بــه سختي مال حاصل كند. اگــر بيند كه بــه خروار مازو داشت؛ دليل اســت مال بسيار حاصل كند. اگــر بيند كه مازو خورد؛ دليل كه مال حرام خورد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن مازو در خواب؛دليل بيماري اســت و مازوي سبز و سياه غم و اندوه بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن مازو در خواب بر چهار وجه است. اول: مكروه. دوم: غم و اندوه. سوم: بيماري. چهارم: ملامت در كارها.

   

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب مازو”

  دیدگاه ها بسته شده اند.