تعبیر خواب لاله عباسی

تعبیر خواب لاله عباسی

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب لاله عباسی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب لاله عباسی » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب لاله عباسی

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  لاله عباسي گلي اســت اهلي و خانگي و در مقابل آفات بسيار مقاوم کــه گل هاي شيپوري سرخ و سفيد و بنفش آن هنگام غروب آفتاب باز مي شــود و بــه وقت طلوع سپيده صبح پژمرده مي گردد. لاله عباسي گلي اســت زيبا کــه عمري يک شبه دارد و تنها شبها مي شکفد و بــا طلوع فجر مي ميرد بــه همين علت معبران آن را گل جوان مرگي شناخته اند و دسته اي نيز آن را زاهدي منزوي و متقي و غمگين شناخته اند کــه شب زنده داري و عبادت مي کــنــد و بامداد از فرط خستگي و بي خوابي بــه خواب مي رود کــه اين خواب را نيز عرفا( خواب قيلوله) مي گويند. خوابي کــه بامداد بعد از عبادت و شب زنده داري و نماز شب حاصل مي شود. لاله عباسي از نظر احساسي و عاطفي گل خوبي نيست و از دسته گل هاي شاد محسوب نمي گردد و چنان چــه در خواب ببينيد کــه در خانه شما بوته اي لاله عباسي روئيده غمگين و افسرده مي شويد. اگــر از زاويه بهتري بخواهيم نگاه کنيم وجود لاله عباسي در خانه بيننده خواب نشان آن اســت کــه از نظر مذهبي و تکاليف شرئي کمبودهائي هست کــه بايد جبران شود. امــا همان طور کــه گفته شــد لاله عباسي گل جوان مرگي و غم و انددوه است. گل شب و گل تاريکي و ظلمت است. اگــر کسي گل لاله عباسي در خواب بــه شما بدهد همان معني اســت کــه شما گلي بــه ديگري بدهيد و در هــر حالت تحفه غم و سوگواري است. اين گل چــون از شاخه جدا شــود بلا فاصله پژمرده مي شــود و از بين مي رود تعارفش در خواب بــه هيچ وجه دل پذير نيست و ديدن بوته آن در خواب بهتر است.

   

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب لاله عباسی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.