تعبیر خواب قوچ

 

 • تعبیر خواب قوچ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قوچ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قوچ

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن قوچ در روياهاي ما مبارک اســت و مبشر خير و برکت و نعمت مي باشد. يکي از معبران نوشته اســت ke قرباني کردن قوچ در خواب نشان رستگاري بيننده خواب اســت ولي اگــر be عــنــوان استفاده از گوشت حيوان باشد همين طور ke گفته شــد نعمت و برکت اســت زيرا گوشت حيوان حلال گوشت خير و برکت تعبير شده است. قوچ در خواب اگــر سفيد باشد بهتر از آن اســت ke سياه باشد. قوچ لاغر و ضعيف فــقــط نعمت اســت ولي قدرت نيست.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد قوچي شما ra تعقيب مي كند ؛ علامت آن اســت كه زندگي شما ra بدبختي تهديد خواهد كرد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد قوچي be آرامي مشغول چرا كردن اســت ؛ علامت آن اســت كه دوستان بانفوذ و قدرتمند be نفع شما بيشترين تلاش ra خواهند كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE