تعبیر خواب قورمه

 

 • تعبیر خواب قورمه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قورمه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قورمه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  قورمه گوشت؛ نعمت يا پولي اســت مانده ke ديگري اندوخته و ذخيره کرده ولي be شما ke بيننده خواب هستيد مي رسد امــا اين نعمت پول ملال انگيز و دردسر آور است. قورمه اگــر گوشت خالي باشد نعمت و پول بي دردسر است. اگــر چربي داشته باشد دردسر آور اســت و اگــر شور و نمک سود باشد غم انگيز و ملال آور مي باشد. در اصطلاح قورمه گوشتي اســت نيم بريان ke ba چربي خود گوشت و نمک فراوان در خيک و کيسه مي کـنـنـد و براي زمستان باقي مي گذارند. قورمه هــر چــه بيشتر چرب و نمک سود باشد دردسر و غم و اندوه آن بيشتر است. امــا قورمه سبزي نعمتي اســت تفنن آميز و سرگرم کننده و شادي بخش. مثل مجاني be يک تور گردشي رفتن. اگــر در خواب ببينيد ke قورمه سبزي مي خوريد؛ be خصوص اگــر اين غذا ra دوست داشته باشيد؛ be چنين نعمتي مي رسيد. قورمه سبزي چــون آميخته اي اســت از سبزي هاي معطر و مختلف و گوشت؛ نعمت تفنن آميز تعبير مي شــود be شرطي ke ترش و شور نباشد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE