تعبیر خواب قنّاد

تعبیر خواب قنّاد

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب قنّاد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قنّاد » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قنّاد

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  قناد در خواب هاي ما انساني اســت دروغگو کــه سخنان مداهنه آميز و فريبنده مي گويد؛ چرب زبان و شيرين گفتار اســت امــا حقيقت ندارد و بي آن کــه زيانکار باشد سود بخش هم نيست. اگــر در خواب ببينيد کــه خودتان قناد شده ايد و شيريني مي فروشيد دروغ مي گوييد و اطرافيان خويش را بــا سخنان فريبنده خوش دل نگه مي داريد. اگــر در خواب ديديد از قنادي شيريني مي خريد فريفته چيزي يا کسي مي شويد کــه بعدا خودتان بــه غير مفيد بودن کاري کــه کرده ايد پي مي بريد. متاعي کــه قناد بــه شما مي دهد در خواب لذتي اســت زودگذر کــه ندامت و پشيماني باقي مي گذارد. اگــر در خواب ببينيد کــه بــا چند جعبه شيريني از قنادي خارج مي شويد کارهاي عبث و بيهوده مي کنيد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن قنادي در خواب ؛ نشانة آن اســت كه بايد بــا محافظه كاري و احتياط شغل خود را تغيير بدهيد و دامهاي چيده شده ؛ از هــر سو برايتان آشكار خواهد شــد .

  2ـ اگــر دختري خواب ببيند در قنادي اســت ؛ دلالت بر آن دارد كه حيثيت اجتماعي او مورد حمله قرار خواهد گرفت ؛ بايد در كارها و مسائل اجتماعي مربوط بــه خود ؛ آگاهانه تر عمل كند .

   

  برچسب‌ها

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب قنّاد”

  دیدگاه ها بسته شده اند.