تعبیر خواب قنوت

 

 • تعبیر خواب قنوت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قنوت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قنوت

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه دعاي قنوت خواند؛ دليل كه حاجتش روا شــود و مردم ثناي او گويند.

  جابر مغربي گويد :

  خواندن قنوت در خواب؛ مردم مصلح ra روا شدن حاجت باشد و گشايش كارهاي ديني از بزرگان .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE