تعبیر خواب قناري

 

 • تعبیر خواب قناري
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قناري » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قناري

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  قناري مرغ غم و رنج و مرغ بيماري اســت و رنجوري be خصوص اگــر زرد يک دست باشد. اگــر در خواب ببينيد ke قناري در قفس داريد ke زرد اســت يا لکه اي زرد be بدنش ديده مي شــود ba زني بيمارگونه برخورد خواهيد کــرد و اگــر قفس در خانه شما و متعلق be شما باشد زني از متعلقان شما بيمار مي شود. اگــر قناري بخواند و شما در خواب از صداي او خوشتان بيايد غمين و اندوهگين مي شويد. اگــر قناري از قفس متعلق be شما بگريزد زني بيمار مي ميرد. be هــر حال ديدن قناري زرد يا ba نشاني زرد رنگ در خواب خوب نيست و اگــر زرد نباشد و شما آن ra قناري بيانگاريد تعبير مرغان زينتي ديگر ra دارد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد قناري در اطرافتان پرواز مي كند ؛ علامت آن اســت كه ترسي بيمارگونه از آينده شما ra در بر خواهد گرفت .

  2ـ ديدن قناري بيمار يا مرده در خواب ؛ علامت آن اســت كه از حماقت افراطي شخصي رنج خواهيد برد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE