تعبیر خواب قمار

 

 • تعبیر خواب قمار
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قمار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قمار

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  بيننده خواب اگــر اهل قمار بازي باشد خواب او هيچ تعبير خاصي ندارد و دنباله افکار و انديشه معمولي و روزانه او محسوب مي شود. حتي کساني ke گاه قمار بازي مي کـنـنـد مــمــکن اســت در خواب قمار ببينند؛ در اين صورت نيز خوابشان فاقد تعبير اســت ولي آنها ke اصلا اهل اين کار نيستند چـنـانـچه در خواب ببيننند قمار مي کـنـنـد بايد در بيداري مراقب اعمال و رفتار خويش باشند. قمار نشانه دو چيز است. اول ارتکاب گناه و دست زدن be اعمال خلاف قانون و شروع دوم ريسک کردن و be استقبال خطر رفتن. بردن و باختن قمار در خواب هيچ تفاوتي در تعبير be وجود نمي آورد زيرا نفس عمل مهم اســت نه برد و باخت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE