تعبیر خواب قليان

 

 • تعبیر خواب قليان
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب قليان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قليان

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  قليان مانند ديگر وسائل تدخين نشان غم و اندوه و تلخ کامي است. چـنـانـچه در خواب ببينيد ke قليان مي کشيد و اهل کشيدن قليان نباشيد گرفتار ناراحتي فکر و خيال مي شويد. اگــر ببينيد ديگران قليان مي کشند و be شما تعارف مي کـنـنـد ولي شما از دود کردن آن ابا و اکراه داريد مشکلي پيش مي آيد ke ديگران عامل آن هستند و شما هم گرفتار آن مي شويد. اگــر ba رغبت قليان ra بگيريد و بکشيد خودتان نيز مسئول و مقصر خواهيد بود. اگــر در خواب ببينيد ke قليان چاق مي کنيد دست be کاري مي زنيد ke غم مي آورد. روي هم رفته قليان تلخ کامي اســت امــا بلا و مصيبت نيست .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE