تعبیر خواب قلب

 

 • تعبیر خواب قلب
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قلب » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قلب

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر در خواب احساس كنيد قلبتان درد مي كند و be سختي نفس مي كشيد ؛ نشانة آن اســت كه در حرفة خود be دردسر دچار خواهيد شــد ؛ اگــر نتوانيد از پــس دردسر برآييد ؛ زيان خواهيد كرد .

  2ـ ديدن قلب خود در خواب ؛ علامت از دست دادن انرژي و ابتلا be بيماري اســت .

  3ـ ديدن قلب يك جانور در خواب ؛ نشانة آن اســت كه دشمنان خود ra شكست مي دهيد و مورد احترام همگان قرار مي گيريد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد قلب جوجه اي ra مي خوريد ؛ علامت آن اســت كه افكار غريب شما باعث مي شــود براي انــجـام كاري از طرحهاي پيچيده و سخت استفاده كنيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE