تعبیر خواب قصه

 

 • تعبیر خواب قصه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قصه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قصه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه از بهر مردم قصه مي گفت؛ دليل كه از ترس ستمكاران ايمن گردد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر در خواب بيند كه از بهر مردم قصه مي گفت؛ دليل اســت مرادش برآيد. اگــر بيند كه قصه خير و صلاح و شر و فساد مي گفت؛ دليل كه در بيداري همان كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE