تعبیر خواب قسط

 

 • تعبیر خواب قسط
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قسط » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قسط

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه قسط در زير خود مي سوخت؛ دليل كه مردم او ra ثنا گويند و نامش در جهان منتشر گردد be نيكي. اگــر بيند كه دود آن گنده و ناخوش بود؛ تاويل be خلاف اين بود.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند قسط مي خورد؛ دليل اســت غمگين گردد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE