تعبیر خواب قرقره

 

 • تعبیر خواب قرقره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قرقره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قرقره

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ببينيد ke قرقره اي داريد ke نمي توانيد سر نخ آن ra بيابيد سر نخ زندگي شما گم مي شــود و مشکلي در زندگيتان پديد مي آيد ke قادر be حل آن نخواهيد بود ولي اين مشکل حياتي و بزرگ و خطرناک نيست. مسئله اي اســت ke فکر شما ra be خود مشغول مي دارد. اگــر ديديد قرقره اي داريد ke نخ آن جابه جا قطع شده و قادر نيستيد يک نخ بلند و دل خواه از آن بگيريد be شما خيانت مي شــود و کسي در کار شما اشکال مي تراشد. اگــر ديديد قرقره اي بزرگ داريد خود ra در مقابل کاري کوچک و ناتوان احساس مي کنيد. اگــر ديديد قرقره هاي متعدد داريد در کار خود ba ترديد و سرشکستگي رو be رو مي شويد. اگــر زني در خواب ببيند ke قرقره چرخ خياطي او خالي شده و نخ ندارد کاري مي کــنــد ke در خانواده او ra سرزنش مي کنند. اگــر مردي در خواب ببيند قرقره اي خالي در دست دارد خطايي مي کــنــد ke نمي تواند be آن جواب بدهد يا زيان مالي مي بيند.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  ديدن قرقره در خواب ؛ نشانة be دست آوردن موقعيتهاي شعف انگيز در زندگي اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE